Skip to content

Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna w naszej Klinice Uśmiechu zajmuje bardzo ważne miejsce. Jako doświadczony zespół lekarzy oferujemy pełen wachlarz zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej. Kładziemy wysoki nacisk na całkowitą bezbolesność przeprowadzanych procedur, dzięki zastosowaniu wysokiej klasy znieczuleń miejscowych. Chirurgia stomatologiczna to nie tylko popularne „wyrwanie zęba”, czyli ekstrakcja. Jest to dziedzina stomatologii, która zajmuje się leczeniem wielu przypadków chorobowych. Wiele procedur poprzedza specjalna trójwymiarowa diagnostyka komputerowa wykonywana w naszej klinice Tomografem 3D renomowanej firmy Morita.

Chirurgia Stomatologiczna

Lekarze pracujący w Centrum stomatologicznym Perfect Smile posiadają niezbędne doświadczenie oraz kwalifikacje do wykonywania wszystkich procedur potocznie nazywanych chirurgia stomatologiczna, zachowując za każdym razem precyzję i pełen profesjonalizm dbają o spokojną i miłą atmosferę podczas zabiegów, co obniża poziom stresu pacjenta.

Do zabiegów chirurgicznych wykonywanych w naszej Klinice należą m.in.:

Ekstrakcje.

Każdy ząb zakwalifikowany do ekstrakcji, bez względu na stopień zniszczenia, jest usuwany w sposób atraumatyczny. Nasi chirurdzy przykładają wszelkich starań, aby nie uszkodzić tkanki kostnej podczas tego zabiegu, która będzie stanowić odpowiednią lożę pod implant stomatologiczny. Warto pamiętać, że już po pierwszym roku od usunięciu zęba, zanika bardzo dużo tkanki kostnej. Dlatego najlepiej decydować się na wprowadzenie implantu do 12 miesięcy od zabiegu ekstrakcji zęba.

Chirurgiczne usunięcie zębów mądrości – ósemek i zębów zatrzymanych.

Lekarze w naszej Klinice stomatologicznej posiadają bardzo duże doświadczenie w usuwaniu różnych, nawet najbardziej skomplikowanych anatomicznie zębów mądrości, a także pozostawionych korzeni i innych zębów zatrzymanych. Decyzję o chirurgicznym usunięciu ósemki, lekarz podejmuje najczęściej gdy ząb:

  • jest przyczyną częstych stanów zapalnych i dolegliwości bólowych;
  • jest nieprzydatny zgryzowo;
  • powoduje stłoczenia zębów;
  • ze względu na lokalizację i anatomię nie nadaje się do leczenia kanałowego

Plastyka połączenia jamy ustnej z zatoką szczękową.

W górnym łuku zębowym korzenie zębów trzonowych i przedtrzonowych bardzo często mają kontakt ze światłem zatoki szczękowej , a konkretnie z jej zachyłkiem zębodołowym. To uwarunkowanie anatomicznie predysponuje do powstania połączenia ustno-zatokowego w zębodole po usuniętym zębie. W przypadku wykrycia takiego połączenia wskazane jest jego zamknięcie w ciągu pierwszej doby od ekstrakcji zęba. W Klinice Perfect Smile wykonujemy plastykę takiego połączenia jamy ustnej z zatoką bezpośrednio po ekstrakcji zęba na tej samej wizycie. Zdjęcie szwów następuje po ok 10 dniach.

Chirurgia Stomatologiczna Gdańsk

Zabiegi z zakresu mikrochirurgii endodontyczne.

Wykonuje się je w przypadku powikłań po leczeniu kanałowym. Należą do nich resekcja, hemisekcja i radektomia. Resekcja to najbardziej popularna procedura z wymienionych. Polega na odcięciu samego wierzchołka korzenia, który jest przyczyną stanów zapalnych. Bardzo często zabieg wykonuje się w połączeniu z wyłuszczeniem torbieli, czyli tzw. cystektomią.

Mikrochirurgia endodontyczna

Hemisekcja polega na odcięciu całej połowy zęba trzonowego, która uległa mocnemu zniszczeniu. Radektomia to z kolei odcięcie jednego z korzeni zęba. Aktualnie w erze rozwoju implantologii- zabiegi hemisekcji i radektomii są warunkowym sposobem ratowania zęba.

Periochirurgia.

W sytuacji gdy zawodzą metody zachowawcze leczenia dziąseł i przyzębia, koniecznie jest wykonanie drobnych zabiegów chirurgicznych w obrębie tkanki miękkiej zlokalizowanej wokół zęba. Periochirurgia obejmuje między innymi otwarte kiretaże, pokrywanie recesji dziąsłowych, przeszczepy nabłonkowe, łącznotkankowe itd.

Podcinanie wędzidełek wargi i języka.

Są to zabiegi najczęściej wykonywane w młodym wieku. W przypadku wędzidełka języka – jego podcięcie jest wskazane przy zaburzeniach mobilności języka, co może być przyczyną wielu dysfunkcji i problemów z prawidłową wymową zgłosek. Zbyt krótkie wędzidełko wargi górnej możemy wykryć jeżeli występuję objaw tzw. „pull syndrome”, czyli blednięcie brodawki międzyzębowej pomiędzy centralnymi siekaczami. Frenulotomia, czyli podcięcie wędzidełka lub całkowite wycięcie wędzidełka – tzw. frenulektomia nie jest skomplikowaną procedurą, a zapobiega m.in. powstawaniem diastemy między siekaczami oraz warunkuje prawidłowe ustawienie zębów przednich.

Chirurgia stomatologiczna przedprotetyczna i przedimplantacyjna.

Do tej grupy należy cały wachlarz procedur chirurgicznych mi.in wyrównywanie wyrośli kostnych oraz ostrych krawędzi wyrostka kostnego, mogących być przyczyną powstawania bolesnych odleżyn w trakcie użytkowania protez ruchomych.

Niejednokrotnie przed planowanym zabiegiem wszczepienia implantów, należy odbudować utraconą tkankę kostną. Jest to tzw. augmentacja kości. Konieczność takiego zabiegu lekarze ustalają poprzez dokładne określenie objętości tkanki kostnej w badaniu trójwymiarowym, przy wykorzystaniu tomografu komputerowego CBCT. Aktualnie nie ma potrzeby stosowania dużych dawek przy tego typu badaniach. W naszej klinice dysponujemy tomografem CBCT firmy Morita, pozwalającym na zobrazowanie interesującej okolicy także ograniczając zakres do małego stożka 4cm-4cm. Badanie to ułatwia podjęcie decyzji o potrzebie przeprowadzenia zabiegu  podniesienia zatoki szczękowej. W wielu sytuacjach ,wykonanie badania tomografem pokazujące tkankę kostną w obrazie 3d w okolicy zachyłka zębodołowego zatoki szczękowej, daje całkiem nową perspektywę lekarzowi, który wcześniej opierał się na tradycyjnych zdjęciach rentgenowskich tej okolicy.