Skip to content

Rekonstrukcja braków zębowych

Pacjentka trafiła do naszej kliniki celem poprawy komfortu życia. Do tej pory pacjentka użytkowała niewygodne akrylowe protezy częściowe. Pacjentka z powodu dużego dyskomfortu i zaburzeń wymowy nie mogła zaakceptować ruchomego uzupełnienia protetycznego. Ponadto bardzo rozbudowana, akrylowa płyta ruchomej protezy powodowała bardzo duży odruch wymiotny i upośledzała odczuwanie smaków potraw. Pozostałe zęby własne pacjentki uległy z czasem przemieszczeniu z pierwotnej pozycji. Po dokładnym przeanalizowaniu tomografii komputerowej kości szczęki i żuchwy został sporządzony plan leczenia. Celem podstawowym było, zgodnie z życzeniem pacjentki, wykonanie kosmetycznej pracy porcelanowej umocowanej w ustach na stałe, na zębach własnych oraz na implantach.

Rekonstrukcja braków zębowych

Jak przebiega rekonstrukcja braków zębowych?

Wykonana tomografia komputerowa kości szczęki i żuchwy była bardzo pomocna przy planowaniu rozmieszczenia wszczepów tytanowych. Umożliwiło to uniknięcie bardziej traumatycznych zabiegów związanych z podnoszeniem zatok szczękowych. Naszym implantologom udało się znaleźć wystarczającą ilość wolumenu kostnego dla  implantów w łuku górnym.

Rekonstrukcja braków zębowych

Pierwszym krokiem w zaplanowanym leczeniu było opanowanie stanu zapalnego przyzębia. W tym celu zaplanowano kilka serii odpowiednich zabiegów higienizacyjnych przeprowadzonych w naszej klinice przez higienistki. Paradontalne, rozchwiane zęby w żuchwie zostały usunięte. Wszystkie implanty zostały wprowadzone przez naszego implantologa jednoseansowo, podczas jendego zabiegu w łuku górnym. Przebieg procedury został usprawniony dzięki zastosowaniu wcześniej wykonanego szablonu. Ułatwiło to w sposób znaczący właściwe spozycjonowanie implantów, zgodnie z wcześniej opracowaną koncepcją, na podstawie tomografii komputerowej szczęki. Zabieg trwał ok 1,5 h.

Rekonstrukcja braków zębowych

Po 6 tygodniach od ekstrakcji dolnych, rozchwianych zębów, przeprowadzono zabieg wszczepienia pięciu implantów w łuku dolnym. W tym przypadku, zastosowanie tomografii komputerowej, pozwoliło lekarzom dobrać optymalnie średnicę, długość implantu, co całą procedurę zawsze czyni bardziej przewidywalną. Po ok 3 miesiącach pacjentka ponownie pojawiła się w klinice. Wzięto wyciski, które posłużyły dalej technikom dentystycznym do wykonania docelowej pracy wspartej na implantach. Górna praca protetyczna to porcelanowy most przykręcany do implantów oraz korony porcelanowe na zębach własnych.

Rekonstrukcja braków zębowych

Przykręcane do implantów mosty dają stosunkowo duży komfort zarówno lekarzowi jak i pacjentowi. Umożliwia to, w razie potrzeby, odkręcenie mostu porcelanowego oraz dokładną kontrolę pracy protetycznej i łaczników. Innym atutem tego typu prac jest możliwość naprawy ewentualnych odprysków porcelany. W takiej sytuacji most także można odkręcić i jest przesłany do laboratorium, celem naprawy uszkodzonych miejsc w porcelanie. Rekonstrukcja braków zębowych została zakończona sukcesem.