Skip to content

Protezy na implantach ruchome

Pacjent trafił do Kliniki Uśmiechu Perfect Smile z bezzębiem szczęki. Od 10 lat użytkował protezę całkowitą. Od dłuższego czasu nie był jednak z niej zadowolona. Była ona ruchoma i nie czuł się z nią pewnie i komfortowo. Cel był więc prosty – poprawa komfortu życia. Po dokładnym zbadaniu pacjenta, wykonaniu w naszej klinice zdjęcia RTG panoramicznego oraz tomografii komputerowej wybranych odcinków kości szczęki i żuchwy, został zaproponowany plan leczenia. Plan przewidywał protezy na implantach ruchome.  Najpierw jednak trzeba było dokonać wszczepienia dwóch implantów w żuchwie oraz czterech implantów dentystycznych w szczęce.

Protezy na implantach ruchome

Było to jedno z bardziej ekonomicznych rozwiązań które można było zastosować u tego pacjenta. Wybrał on protezy ruchome, stabilizowane na implantach ze względu także na łatwość w utrzymaniu higieny. W każdym momencie mogą one być wyjęte z ust oraz dokładnie umyte.

Przebieg leczenia.

Proteza całkowita górna została dodatkowo wzmocniona elementami lanymi. Metalowy szkielet został przez laboratorium zatopiony w akrylu w miejscu w którym proteza miała kontakt w ustach z elementami implantoprotetycznymi. W przypadku łuku górnego po okresie osteointegracji czterech wszczepów tytanowych została wykonana w laboratorium specjalna belka. Dzięki tej strukturze implanty zostały połączone w jeden monoblok. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w szczęce, gdzie gęstość kości, a tym samym stabilizacja implantów nie jest tak mocna jak w twardej i gęstej kości żuchwy.

Protezy na implantach ruchome

Właśnie z tego względu zdecydowano o wszczepieniu czterech sztuk implantów stomatologicznych oraz zastosowaniu połączenia belkowego. Wykonana proteza posiada po swojej stronie wewnętrznej specjalny rowek z matrycami, który idealnie pasuje do wspomnianej belki oraz zapewnia wyśmienitą stabilizację i retencję protezy górnej. Zasięg płyty protezy został bardzo mocno ograniczony. Nasi lekarze całkowicie zrezygnowali z płyty na podniebieniu, która bardzo mocno zaburzała czucie smaku i powodowała odruch wymiotny w starej protezie.

Jest to rozwiązanie stosunkowo ekonomiczne i w sposób bardzo istotny poprawia utrzymanie protezy całkowitej dolnej. Implanty dentystyczne po wszczepieniu zostały zaopatrzone w specjalne łączniki kulowe. W drugiej protezie zastosowano natomiast specjalne matryce w miejscu odpowiadającym topografii łączników kulowych w ustach. Zdecydowanie poprawiło to komfort pacjenta.

Protezy na implantach ruchome

Protezy na implantach ruchome to jeden z przykładów na to jak implantolodzy w naszej klinice radzą sobie z powszechnymi i trudnymi przypadkami bezzębia u pacjentów.