Skip to content

Leczenie kanałowe

Pacjent trafił do naszej kliniki z bólem o charakterze pulsowania oraz asymetrią i dużą opuchlizną na twarzy. Po wykonaniu kilku testów oraz punktowego zdjęcia cyfrowego, szybko okazało się że przyczyną dolegliwości jest mocno zniszczony górny prawy siekacz centralny. Pacjent określił w wywiadzie, że ból trwał od ok. dwóch tygodni.

Leczenie kanałowe zęba

Leczenie kanałowe – przebieg wizyty

Po dokładnej ocenie sytuacji lekarz endodonta zdecydował zastosować leczenie kanałowe siekacza. Pacjent został znieczulony dzięki czemu wszystkie dolegliwości bólowe zostały zniesione i można było bezboleśnie przeprowadzić całą procedurę. Mimo mocno zaawansowanego stanu zapalnego zdecydowano o jednowizytowym charakterze leczenia kanałowego.
Ząb został otwarty na tyle, aby umożliwić lekarzowi swobodny dostęp do kanału. Po jego rozwierceniu nastąpiło szybkie odbarczenie, z kanału zaczęła się sączyć treść ropna. Kilkukrotne przepłukanie kanału podchlorynem sodu oraz jego mechaniczne opracowanie stopniowo pozwoliło opanować sytuację. Pierwszym krokiem było ustalenie długości roboczej. Jest to podstawowa sprawa jeśli stosujemy leczenie kanałowe, co zapobiega możliwym powikłaniom. Niezbędnym narzędziem do tego jest specjalne urządzenie do pomiaru długości kanałów tzw. endometr. Dzięki niemu lekarz po kilku minutach może odczytać prawidłową długość kanału. Należy podkreślić, że taka długość nie zawsze pokrywa się ze szczytem wierzchołka korzenia na zdjęciu. Ma to związek z tym, że czasami ujście kanału jest wcześniej niż sam wierzchołek korzenia. Stąd ocenę radiologiczną długości kanału zęba należy traktować tylko jako pomocniczą.

Leczenie kanałowe

Kanał został opracowany specjalnymi narzędziami ręcznymi oraz narzędziami maszynowymi, także przy użyciu specjalnego endomotoru Reciproc z wbudowanym endometrem, pozwalającym na kontrolę długości roboczej podczas pracy. W sekwencji poszczególnych narzędzi zostały użyte pilniki kanałowe o stopniowo zwiększającej się średnicy. Dodatkowo kanał został za każdym razem traktowany chemicznie podchlorynem sodu, między kolejnymi użytymi narzędziami kanałowymi. Te tzw. mechaniczno-chemiczne opracowanie kanału zapewniło całkowite usunięcie mas zgorzelinowych z kanału, zainfekowanych tkanek oraz wyjałowienie z bakterii.

Uzyskanie suchości pola zabiegowego jest warunkiem do prawidłowego wypełnienia. W tym przypadku mimo dużego wyjściowo wysięku udało się to osiągnąć, a tym samym zakończyć leczenie jednoseansowo. Dokładne i szczelne wypełnienie kanału jest równie istotne jak jego odkażenie i opracowanie. W naszej Klinice stosujemy system do termicznej kondensacji gutaperki. Zapewnia to idealnie szczelne wypełnienie całego kanału w trzech wymiarach.