Skip to content

Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne

Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne, w skrócie PSI, to prestiżowa organizacja, której członkami są najlepsi lekarze implantolodzy stomatologiczni z całej Polski. Głównym celem działania organizacji jest promocja, rozwój i edukacja w dziedzinie implantologii stomatologicznej. Członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Implantologicznym ( PSI ), to potwierdzenie wiedzy i umiejętności lekarza. to również dostęp do organizowanych przez stowarzyszenie wysokiej jakości kursów praktycznych, wykładów i konferencji z udziałem światowej sławy specjalistów w dziedzinie implantologii stomatologicznej.

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego są zobowiązani do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji. Dzieje się to poprzez kształcenie podyplomowe w ramach Curriculum Implantologii i zdawanie egzaminów, które potwierdzają Międzynarodowe Umiejętności Fellowship i Diplomate. Nie bez znaczenia jest też skład Rady Naukowej PSI, której członkami są najlepsi polscy implantolodzy. Poprzez przekazywanie swojej wiedzy i umiejętności wpływają na wysoki poziom świadczonych usług medycznych przez lekarzy, członków PSI, do których zaliczają się również lekarze Kliniki Stomatologicznej Perfect Smile.

Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne

Cele PSI:

Głównym celem PSI jest promocja, rozwój i edukacja w dziedzinie implantologii stomatologicznej. Założenia dydaktyczne realizowane są poprzez kształcenie podyplomowe Curriculum Implantologii oraz modułowe kursy w ramach exert programu PSI.
PSI umożliwia zdawanie egzaminów potwierdzających Międzynarodowe Umiejetności Fellowship i Diplomate oraz jest wydawcą półrocznika „Implantologia Stomatologiczna”.