Skip to content

Implanty zębów

Implanty zębów to ciało obce, mające na celu możliwie najwierniejsze odtworzenie naturalnej funkcji oraz naturalnej estetyki uszkodzonej części ciała lub organu. Najpopularniejsze, zatem najczęściej stosowane, są implanty zastępujące tkanki twarde, na przykład utracone zęby. Wszczepienie implantów stomatologicznych nie jest czynnością łatwą, zajmuje się tym cała dziedzina w stomatologi nazwana implantologią. Wraz z rozwojem implantologii zaczęły powstawać gabinety stomatologiczne specjalizujące się w profesjonalnym wszczepianiu implantów zębowych. Powstały również stowarzyszenia zrzeszające najlepszych implantologów z całego świata. Aktualnie jednym z największych międzynarodowych stowarzyszeń implantologicznych jest International Congress of Oral Implantologists (ICOI).

Implanty zębów

Implanty zębów – producenci.

W zależności od zaistniałej sytuacji stomatologicznej u Pacjenta stosuje się systemy implantologiczne (zestawy implantów) różnych producentów. W naszej klinice stomatologicznej stosujemy między innymi implanty wiodących, światowych producentów, takich jak:

  • NeoBiotech
  • Implant Direct
  • MIS
  • ICX

Każdy z producentów posiada w swojej ofercie najwyższej jakości implanty zębów, które z powodzeniem nasi lekarze stomatolodzy wszczepiają u Pacjentów. Do produkcji używanych w naszej Klinice implantów stosowany jest czysty tytan. Powierzchnia implantów poddana wcześniej odpowiedniej obróbce jest hydrofilna oraz cechuje się dokładnie zdefiniowaną mikroporowatością. Zapewnia to znacznie szybsze wytworzenie biologicznego połączenia z kością. Mamy tu do czynienie z fenomenem jakim jest proces osteointegracji dentystycznego implantu tytanowego z tkanką kostną. Zgodnie z definicją podaną przez profesora Branemarka, mianem osteointegracji określamy bezpośrednie strukturalne i funkcjonalne połączenie organicznej, żywej kości z powierzchnią obciążonego wszczepu. Oznacza to, że w przeciwieństwie do uzębienia naturalnego, między zintegrowanym wszczepem, a tkanką kostną nie ma żadnej tkanki pośredniej po wprowadzeniu wszczepu. Kliniczną manifestacją zjawiska osteointegracji jest brak ruchomości implantu.

Dawniej w klinikach wszczepiane były pacjentom implanty zębów produkowane z porcelany, które po czasie okazały się zbyt kruche. Czasami z tantalu, który twardość okazała się zbyt niska. Do dzisiaj zdarzają się również przypadki implantów cyrkonowych, bardziej popularne u naszych zachodnich sąsiadów, ale i ulegają one częstym defektom mechanicznym i nie wykazują takiej biokompatybilności jak stomatologiczne wszczepy tytanowe . Modne były też swego czasu implanty powlekane syntetycznie uzyskiwanym nieorganicznym składnikiem kości. Po kilku latach okazywało się jednak, że miejscami zanikał co powodowało utratę przyczepu kostnego.

Implanty zębów

Z czego wyprodukowany jest implant zębowy?

Co do biokompatybilności materiału, to oczywiście w pierwszym rzędzie myślimy o czystym tytanie, który w tym względzie przewyższa wszystkie inne metale i stopy. Biokompatybilność wykazuje również hydroksyapatyt (materiał, który w badaniach krótkookresowych wykazuje szybszą odpowiedź kostną niż czysty tytan). Wskazana jest jednak większa grupa wieloośrodkowych badań długookresowych, by potwierdzić przydatność kliniczną hydroksyapatytu. Dlatego, odpowiedzialni za zdrowie i komfort życia naszych pacjentów wybieramy do wszczepień tylko i wyłącznie implanty tytanowe.

Inną bardzo istotną cechą stosowanych przez nas wszystkich implantów dwufazowych jest ich połączenie z częścią naddziąsłową tj. łącznikiem. Stosowane w klinice Perfect Smile implanty wszystkich producentów wykazują połączenie stożkowe, charakteryzujące się bardzo wysoką szczelnością. Dzięki temu zmniejsza to znacząco migrację bakterii, brak jest tzw. pompy bakteryjnej, odpowiadającej za zaniki kostne wokół implantów, które przyczyniają się do odrzutu implantów oraz zwiększają ryzyko wystąpienia periimplantitis.

Periimplantitis jest to proces zapalny wpływający na tkanki miękkie i twarde wokół zintegrowanego, funkcjonującego implantu. Może pojawić się w takiej sytuacji zanik kości wokół implantu oraz wysięk surowiczy lub ropa. Odpowiednia makrogeometria i mikrogeometria stosowanych w klinice Uśmiechu Perfect Smile implantów znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia tego stanu zapalnego. Na wystąpienie periimplantiis ma jednak także wpływ warunków w jakich przyszło naszym implantologom pracować. Wszak nie jest to mechanika samochodowa, a mamy do czynienia z ludzkim organizmem. Bardzo dużo zależy więc od stanu zdrowia pacjenta. Na ryzyko ewentualnego odrzutu implantu lub wystąpienia stanu zapalnego wokół implantu wpływają m. in.: zła jakość kości, palenie tytoniu, zły ogólny stan zdrowia, nieodpowiednia higiena, choroba przyzębia itd.

Cennik Implantów – do pobrania w pliku PDF.