Skip to content

Tomografia komputerowa szczęki

Tomografia komputerowa szczęki jest jedną z metod diagnostyki stomatologicznej. Prawidłowe planowanie zabiegów implantologicznych poprzedzone musi być dokładną diagnostyką struktury kości. Kluczowe jest to, czy ilość kości wyrostka zębodołowego jest wystarczająca do wprowadzenia implantu. Bardzo ważnym parametrem badanym jest również gęstość kości. Ma ona decydujący wpływ na przebieg zabiegu, wybór rodzaju implantu oraz protokół późniejszego obciążenia implantu.

Czym jest tomografia komputerowa szczęki?

Tomografia komputerowa szczęki i żuchwy to obecnie najlepsza metoda diagnostyki obrazowej dostępna na potrzeby implantologii. W naszej klinice stomatologicznej dysponujemy najnowocześniejszym aparatem do tomografii komputerowej renomowanej firmy Morita. Dzięki obrazom uzyskanym z tomografii komputerowej nasi implantolodzy są w stanie prawidłowo zakwalifikować pacjenta do zabiegu oraz z góry zaplanować jego przebieg; począwszy od oceny gęstości kości szczęki i żuchwy, a na precyzyjnym pozycjonowaniu implantu skończywszy.

Wykonanie tomografii komputerowej na etapie planowania zabiegu implantologicznego pozwala również na wykrycie nieprawidłowości w budowie kości. Oraz wykrycie zatrzymanych zębów, nie usuniętych do końca korzeni oraz wszelkich stanów zapalnych kości. Dodatkowo tomografia komputerowa szczęki pozwala na ocenę anatomii min. zatoki szczękowej, której znajomość ma decydujące znaczenie w planowaniu zabiegów podnoszenia zatoki szczękowej, w celu uzyskania dodatkowej przestrzeni do stabilizacji implantu. Natomiast tomografia komputerowa kości żuchwy ma kluczowe znaczenie między innymi w ocenie przebiegu pnia nerwu zębodołowego dolnego.

Tomografia komputerowa wykonana na etapie planowania zabiegu. Wykazała w górnej szczęce zatrzymany ząb oraz pozostawiony fragment korzenia po niedokończonej ekstrakcji, w obrazie żuchwy widoczny jest przebieg nerwu zębodołowego dolnego.

Z wykorzystaniem tomografii wykonano podniesienie zatoki szczękowej, a następnie precyzyjnie wszczepiono 2 implanty.

Tomografia komputerowa szczęki

Wykonanie tomografii pozwoliło na dokładne zaplanowanie i bezbłędne przeprowadzenie zabiegu wszczepienia 3 implantów w żuchwie.

Dzięki temu, że w naszej Klinice stomatologicznej dysponujemy aparatem do tomografii komputerowej, nasi implantolodzy są w stanie zapewnić Państwu najwyższy poziom bezpieczeństwa przy przeprowadzaniu wszelkich zabiegów implantologicznych.