Skip to content

Rozległe braki zębowe

Rozległe braki zębowe stanowią poważny problem natury funkcjonalnej i estetycznej. Utrata kliku sąsiadujących ze sobą zębów powoduje zarówno spory dyskomfort pacjenta jak i poważne zaburzenia Jego żucia. Prowadzi ona z czasem do dużych przemieszczeń i przesunięć zębów sąsiednich oraz przeciwstawnych. Pozostałe zęby zmuszone są wykonywać „pracę” zębów brakujących. Przejmują przypisaną im część zadań związanych z jedzeniem. Kończy się to zazwyczaj w dość krótkim czasie nadmiernym zużyciem pozostałych w jamie ustnej zębów. Pojawiają się uszkodzenia, pęknięcia szkliwa na powierzchni żującej i w rejonie przyszyjkowym. Pojawiają się też recesje dziąsła, ubytki klinowe oraz zaniki kostne wokół przeciążonych zębów. Zwiększa się znacząco ryzyko utraty kolejnych zębów.

Rozległe braki zębowe

Jakie jest rozwiązanie?

W przypadku rozległych braków zębowych zastosowanie odbudowy typu mosty porcelanowe mocowane  na pozostałych zębach własnych jest niemożliwe. Spowodowane jest to zbyt dużym obciążeniem własnych filarów oraz zbyt rozległymi przęsłami. Nieprawidłowe zaplanowanie tak rozległej pracy bez poszanowania reguł biomechaniki oraz fizjologi żucia skończy się prędzej czy później niepowodzeniem w leczeniu i bezpowrotnym uszkodzeniem nadmiernie obciążonych filarów. Najprostszym wyjściem z takiej sytuacji przez długie lata było zastosowanie protez częściowych. Opierają się one częściowo na zębach własnych pacjenta, uzupełniając braki zębowe akrylową płytą z akrylowymi zębami. Takie rozwiązanie posiada szereg minusów, może prowadzić do nadmiernego zużycia zębów, na których opierają się klamry protezy. Estetyka tego typu protez pozostawia także często wiele do życzenia, szczególnie dla wymagających pacjentów. Ponadto podlegają one zużyciu, więc istnieje potrzeba ich regularnej wymiany raz na 3-4 lata. Aby unikać szlifowania zębów własnych pacjenta, nadmiernego ich obciążania oraz niszczenia przez klamry protez, współczesna stomatologia sięga po implanty zębowe.

Jaki efekt uzyskamy?

Rozległe braki zębowe

Implant umieszczony w kości szczęki razem z koroną naśladuje najbardziej wiernie naturę, czyli ząb własny pacjenta. Wszczepienie implantu zębowego, wykonane przez odpowiedniego specjalistę implantologa, to zabieg stosunkowo prosty i przewidywalny. Jest obarczony minimalnym ryzykiem powikłań i niepowodzeń. Na implantach zębowych lekarz dentysta montuje korony porcelanowe, przez co prace stałe wykonane na implantach nie różnią się wizualnie ani funkcjonalnie od prac estetycznych na zębach własnych.

Rozległe braki zębowe

W ten sposób rozległe braki zębowe, dzięki ogromnemu postępowi w dziedzinie implantologii, jaki dokonał się w ostatnich latach, oraz wysokim kwalifikacjom naszych lekarzy dentystów implantologów, w naszej Klinice możemy Państwu zaoferować najwyższej jakości usługi na światowym poziomie.