Skip to content

Rekonstrukcja kości pod implant poprzez rozszczepienie

Rekonstrukcja kości pod implant poprzez zabieg rozszczepienia wyrostka kostnego to często stosowana procedura, wykonywana wraz zabiegiem wszczepienia implantów. Z upływem czasu bezzębny wyrostek kostny ulega znacznemu zanikowi. Już po około dwóch latach od usunięcia, obserwujemy stan będący efektem zaniku ok 60 % objętości wyjściowej tkanki kostnej przed utratą zęba. Ideałem jest więc wszczepienie implantu po ok 3-4 miesiącach od usunięcia zęba. W takiej sytuacji z reguły nie są potrzebne żadne zabiegi rekonstrukcji kości pod implant.

Rekonstrukcja kości pod implant 01

Rekonstrukcja kości pod implant – przebieg leczenia:

Niestety, często pacjenci zgłaszają się do stomatologa bardzo późno, gdy deficyt kości jest bardzo znaczny. Implantolodzy w Klinice Perfect Smile mają bezpośredni dostęp do aparatu CBCT pozwalającego na wykonanie skanów 3D interesującego odcinka kości, co pozwala co do ułamka milimetra dokonać pomiarów. Po wykonaniu tomografii komputerowej pacjent otrzymuje plan leczenia wraz z kosztorysem. W zależności od sytuacji, gdy mamy do czynienia ze znacznym zanikiem kości, dobierana jest metoda metoda rekonstrukcji kości pod implant, w sposób indywidualny.

W przypadku gdy mamy do czynienia z zanikiem kości tylko w wymiarze poziomym, a wyrostek ma odpowiednią wysokość, wtedy bardzo często stosujemy technikę rekonstrukcji kości pod implant zwaną rozszczepieniem wyrostka – ridge splitting. Przy użyciu specjalnych narzędzi chirurgicznych bezzębny wyrostek jest nacinany wzdłuż szczytu oraz rozwarstwiony. Następnie, w tak rozwarstwionym wyrostku, kształtuje się łoża pod implanty, stosując odpowiednią technikę. Jednocześnie wykonuje się dodatkowo ekspansję oraz zagęszczenie kości wokół łoża pod implanty przy użyciu specjalnych narzędzi. Po wprowadzeniu wszczepów, przestrzeń między nimi wypełniana jest materiałem kościozastępczym. Całość przykrywa najczęściej w pełni resorbowalna błona kolagenowa. Rana zostaje przykryta dziąsłem i szczelnie oraz beznapięciowo zszyta. Procedura wykonywana jest bezboleśnie, w odpowiednim znieczuleniu miejscowym. Po ok 10 dniach są ściągane szwy. Pacjent w okresie gojenia stosuje płukanki odkażające z chlorheksydyną oraz utrzymuje higienę jamy ustnej, aby nie dopuścić do miejscowej infekcji rany.

Rekonstrukcja kości pod implant poprzez rozszczepienie

Rekonstrukcja kości poprzez jej rozszczepienie ma niewątpliwą zaletę, która wynika z możliwości jednoczesnego wprowadzenia kilku implantów w bezzębny, zanikły wyrostek kostny. Pacjent przechodzi więc jeden zabieg chirurgiczny oraz może oczekiwać wykonania koron na implantach nawet już po upływie 3 miesięcy.