Skip to content

Rehabilitacja narządu żucia

W naszej Klinice pracują doświadczenie lekarze implantolodzy, dysponujący ponad 10 letnim doświadczeniem zabiegowym w zakresie chirurgii i implantologii. Posiadają oni niezbędną wiedzę, aby finalny efekt leczenia spełniał zarówno oczekiwania pacjenta, jak i wymagania funkcjonalne. Ukończyli oni także liczne kursy z zakresu implantoprotetyki. Jest to dział stomatologii zajmujący się odbudowami protetycznymi mocowanymi na implantach. To właśnie ta część leczenia implantologicznego stanowi zwieńczenie całego procesu leczniczego, jej przedmiotem są korony porcelanowe lub kompleksowe suprastruktury przywracające prawidłową estetykę i funkcje żucia.

Czym jest rehabilitacja narządu żucia?

Przykładem pełnej rehabilitacji narządu żucia jest wykonanie protezy mocowanej na 4 implantach w szczęce. Jeden z naszych Pacjentów posiadał resztkowe uzębienie, które ze względu na duży stopień zniszczenia nie nadawało się do pozostawienia. W fazie wstępnej leczenia zostało bezboleśnie i sprawnie usunięte.

Rehabilitacja narządu żucia

Na czas gojenia wykonano dla pacjenta protezę tymczasową, która pozwoliła pacjentowi na swobodne funkcjonowanie wśród najbliższych oraz np. w pracy. Po wygojeniu się szczęki wykonano w naszej Klinice tomografię komputerową. Jest to nowoczesne, bezinwazyjne badanie obrazowe. Pozwala ono zlecającemu lekarzowi dokładnie zapoznać się z anatomią i jakością kości szczęk przed planowaną implantacją.

Dzięki obrazowi 3D z tomografii komputerowej wykonano cyfrową symulację zabiegu implantologicznego, tak aby w trakcie rzeczywistego zabiegu mieć sprawdzony i gotowy scenariusz działania. Zabieg wszczepienia implantów dzięki dokładnej diagnostyce obrazowej oraz odpowiedniemu planowaniu cyfrowemu jest zabiegiem przewidywalnym i nieobciążającym w żaden sposób zdrowia pacjenta.

Rehabilitacja narządu żucia

Po uzyskaniu stabilizacji implantów lekarz implantolog przygotował protezę mocowaną na implantach. Tak ustabilizowana proteza zapewnia pacjentowi bardzo duży komfort życia, umożliwiając normalne funkcjonowanie oraz zapewniając doskonały efekt estetyczny. Pacjent odzyskuje prawidłowe rysy twarzy oraz dobre samopoczucie. Rehabilitacja narządu żucia zakończyła się pełnym sukcesem.

Rehabilitacja narządu żucia