Skip to content

Przeciwwskazania do implantów

Wszczepienie implantu zębowego jest stosunkowo mało inwazyjną procedurą. Jak każdy zabieg chirurgiczny wymaga jednak pewnej ingerencji chirurgicznej. Dlatego wyróżnić możemy pewne przeciwwskazania do implantów: względne i bezwzględne, które ograniczają lub uniemożliwiają przeprowadzenie procedury wszczepienia.

Najważniejsze wskazania do wszczepienia implantów:

 • brak pojedynczego zęba lub więcej zębów,
 • całkowite bezzębie ( możliwe jest zrezygnowanie z tradycyjnych protez ruchomych),
 • barki międzyzębowe w uzębieniu (implanty będą miały tu zastosowanie w celu zwiększenia liczby filarów pod przyszły most protetyczny, bądź pojedyncze korony protetyczne),
 • brak zawiązków zębów stałych

Każdorazowo przed zabiegiem implantacji wszczepu tytanowego nasi lekarze na wizycie konsultacyjnej zbierają szczegółowy wywiad chorobowy. Niektórzy nie mogą zostać zakwalifikowani do implantacji ze względu na zły stan zdrowia. Są to jednak przypadki skrajne. Wiele chorób ogólnoustrojowych, które są uregulowane jak np. cukrzyca, nadciśnienie, czy różnego typu zaburzenia hormonalne, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie są bezwzględnym przeciwwskazaniem do przeprowadzenia zabiegu wszczepienia implantu zębowego.

Przeciwwskazania do implantów ogólne:

 • Zaburzenia odporności i funkcji układu białokrwinkowego (białaczki)
 • Aktywna choroba nowotworowa
 • Zaburzenia układu krzepnięcia (antykoagulanty, marskość wątroby, małopłytkowość, skłonność do krwotoków)
 • Choroba reumatoidalna (terapia sterydowa)
 • Nieustabilizowane zaburzenia endokrynologiczne
 • Chemioterapia (przyjmowanie leków tj. bisfosfoniany) i radioterapia w ciągu ostatnich 5 lat
 • Ciąża i pacjenci poniżej 16 roku życia (nieukończony rozwój kości)
Przeciwwskazania do implantów

Dodatkowo na wizycie konsultacyjnej zostają określone ewentualne ograniczenia miejscowe w przypadku planowanej procedury wszczepienia implantu zębowego. Pacjent decydujący się na uzupełnienie zębów przy użyciu implantów powinien mieć wyleczone wcześniej wszystkie zęby a także dziąsła w nienagannym stanie. Po przeprowadzeniu wnikliwego badania wewnątrzustnego, implantolodzy w Klinice Perfect Smile wykonują w tutejszej placówce również badanie 3D przy użyciu aparatu do Tomografii komputerowej CBCT. Pozwala to na bardzo dokładne odwzorowanie loży pod implant tj. określenie wymiarów wyrostka zębodołowego oraz lokalizacji ważnych struktur jak zatoka szczękowa, czy kanał nerwu zębodołowego. Nieodpowiednia anatomia kości szczęk jest swego rodzaju miejscowym czynnikiem który stanowi względne przeciwwskazanie. Doświadczony implantolog potrafi ocenić po takim badaniu stopień koniecznej ingerencji chirurgicznej, umożliwiającej stworzenie nowych warunków pod implant. Procedura taka jest zawsze przez naszych lekarzy starannie tłumaczona pacjentowi podczas wizyty konsultacyjnej.

Pozostałe miejscowe czynniki będące miejscowym, względnym przeciwwskazaniem to:

 • Osteopetrosis, dysplazja włóknista;
 • Miejscowe procesy zapalne;
 • Niekorzystne warunki anatomiczne (makroglossia, ograniczenie rozwierania ust);
 • Przebyta radioterapia;
 • Niedostateczna higiena.