Skip to content

Przebieg leczenia implantologicznego

Przebieg leczenia implantologicznego jest pewnym procesem, na który składa się kilka wizyt Pacjenta w naszej Klinice. Pierwsza wizyta konsultacyjna jest najważniejszą częścią leczenia implantologicznego, ponieważ  podczas tej wizyty przeprowadzane są badania, na podstawie których ustalamy, czy możemy w ogóle zastosować leczenie implantologiczne i co możemy za jego pomocą osiągnąć. Lekarz implantolog przeprowadza dokładne badanie zębów i dziąseł, w celu upewnienia się czy są zdrowe. Przeprowadza dokładny wywiad medyczny z Pacjentem.

Przebieg leczenia implantologicznego – od czego zaczynamy?

W przypadku wykrycia ognisk próchnicy lub chorób dziąseł, problemy te muszą zostać rozwiązane i wyleczone przed leczeniem implantologicznym. Niezmiernie ważne jest, aby implanty były umieszczane w zdrowej jamie ustnej. Lekarz na wstępnym etapie leczenia ocenia również całościowo mięśnie żwacze, szczęki oraz zgryz i okluzję. Głównie pod kątem występowania parafunkcji i zaburzeń typu bruksizm, zgrzytanie, nawykowe zaciskanie zębów. Jeżeli pacjent wykazuje aktywny bruksizm, wykonywane są nakładki relaksacyjne, które noszone nocą na zębach pomagają chronić własne zęby oraz korony i implanty.

Niezbędne są też zdjęcia rentgenowskie, aby ocenić czy w kości jest wystarczająca ilość miejsca aby umieścić w niej implant. Dzięki panoramicznym zdjęciom rentgenowskim lekarz identyfikuje także ważne struktury anatomiczne w kości, aby można je było ominąć i oszczędzić podczas zabiegu wszczepienia implantu. Aby uwidocznić struktury anatomiczne takie jak naczynia krwionośne, nerwy lub zatoki szczękowe, lekarz implantolog wykonać może także tomografię cyfrową 3D (CBCT). To badanie wykonywane jest na miejscu w naszej klinice za pomocą nowoczesnego tomografu japońskiej firmy Morita. Cena badania tomografii komputerowej 3D zależy od rozmiaru obrazowanego obszaru – koszt jego może wynieść od 250 do 500 zł.

Przebieg leczenia implantologicznego

Przykładowe zdjęcie  z tomografu cyfrowego 3D (CBCT)

Na tym etapie lekarz może wykonać również wyciski i gipsowe modele szczęk i zębów pacjenta oraz zdjęcia wewnątrz i zewnątrzustne. Są to dodatkowe narzędzia przydatne do planowania kompleksowego leczenia implantologicznego. Przykład takiego modelu diagnostycznego przedstawiony został poniżej:

Przebieg leczenia implantologicznego

Planowanie leczenia implantologicznego

Z informacji uzyskanych podczas wizyty konsultacyjnej lekarz ustala plan leczenia. Podstawowe zabiegi stomatologiczne, które muszą być wykonane:

  • leczenie ubytków próchnicowych,
  • leczenie chorób dziąseł,
  • usuwanie kamienia nazębnego

będą zaplanowane w pierwszej kolejności. Jeżeli higiena nie jest na odpowiednim poziomie, umawiane są kolejne wizyty kontrolne, a higienistka stomatologiczna wykona odpowiednie zabiegi higienizacyjne, aż do uzyskania oczekiwanego efektu.

Z modeli gipsowych, zdjęć rentgenowskich i tomografii komputerowej lekarz implantolog określa, czy jest wystarczająca ilość kości do umieszczenia implantu. Jeżeli występuje mały defekt kostny, możemy zastosować gotowy materiał kościozastępczy. Odbywa się to na tej samej wizycie, na której planowane jest wszczepienie implantu. Dzięki takiemu postępowaniu cały proces leczniczy nie ulegnie wydłużeniu. Ta technika zwana jest sterowaną regeneracją kości (GBR), stosowana jest nawet w 50% zabiegów implantologicznych. W przypadku zastosowania GBR powstają dodatkowe koszty zabiegowe. Jeżeli GBR nie jest stosowany, nie występują dodatkowe koszty, oprócz kosztów wszczepienia implantu.