Skip to content

Powikłania po wszczepieniu implantów

Warto pamiętać, że zabiegi wszczepienia implantów dentystycznych cechują się jednym z najwyższych odsetkiem powodzenia wśród zabiegów stomatologicznych, rzędu 98-99%. Implantologia stomatologiczna to gałąź stomatologii zajmująca się już od blisko 50 lat zagadnieniami i badaniami związanymi z uzupełnianiem braków zębowych za pomocą tytanowych wszczepów. Obecnie jest to jedna z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin stomatologii, stosująca najbardziej innowacyjne materiały i technologie. Dlatego powikłania po wszczepieniu implantów zdarzają się niezmiernie rzadko.

Szanse powodzenia i potencjalne problemy po implantacji.

Jak z każdym zabiegiem medycznym, tak i w przypadku implantacji mogą pojawić się problemy lub komplikacje, ale w przypadku wykonania zabiegu w renomowanym ośrodku przez wykwalifikowanego implantologa, szanse niepowodzenia w leczeniu są naprawdę znikome. Chcielibyśmy jednak przedstawić dla pełnego zrozumienia podstawowe sytuacje, które mogą się przytrafić podczas leczenia implantologicznego.

Powikłania po wszczepieniu implantów

Poluzowana/odkręcona śruba gojąca.

Śruba gojąca to element tymczasowy przykręcany do implantu w celu wygojenia dziąsła nad implantem w pożądanym kształcie. U niewielkiej liczby pacjentów może dojść do samoistnego odkręcenia się śruby gojącej lub jej poluzowania. Jeżeli to się przytrafi – prosimy nie panikować!! To nie jest poważny problem, nie wpłynie on również na powodzenie całego leczenia implantologicznego. Wystarczy zgłosić się na dodatkową wizytę, na której zostanie dokręcona luźna śruba. Ewentualnie zostanie założona nowa.

Powikłania po wszczepieniu implantów

Brak integracji implantu z kością.

Odrzucenie implantu na skutek nie wytworzenia połączenia z kością to niepowodzenie w leczeniu występujące u około 1-2% pacjentów. Brak połączenia z kością widoczny będzie na badaniu rentgenowskim, zanim zakończymy leczenie poprzez montaż korony. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, implant jest bezboleśnie i bez urazu dla kości usuwany, a po kilku tygodniach gojenia wszczepiany jest w to miejsce nowy implant. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na odrzut implantu jest słabe, zaburzone gojenie kości. Negatywny wpływ na proces gojenia kości mogą mieć takie czynniki jak: cukrzyca, osteoporoza, palenie tytoniu, nadmierny stres i ogólnie słaba odporność organizmu. U niektórych pacjentów dzieje się to z przyczyn nieznanych. Jeżeli już dojdzie do odrzutu implantu, nasi implantolodzy najczęściej wszczepią kolejny implant bez dodatkowych kosztów.

Powikłania po wszczepieniu implantów

Podsumowując, powikłania po wszczepieniu implantów zdarzają się niezmiernie rzadko. Niemniej jednak jeśli już się pojawią – nie ma powodów do obaw. W krótkim czasie można temu zarazić.