Skip to content

Mosty na implantach

Mosty na implantach czyli uzupełnienie braków wielozębowych przy użyciu wszczepów stomatologicznych. Rozległe braki zębowe stanowią poważny problem zdrowotny. Powodują duży spadek zdolności prawidłowego żucia, przyczyniają się do zapadania się policzków i zmian rysów twarzy. Braki wielozębowe są też przyczyną trwałego i nieodwracalnego przemieszczania się zębów okolicznych i przeciwstawnych, powodują rozległy zanik kości szczęk.

Kiedy stosujemy mosty na implantach?

Uzupełnienie kilku brakujących zębów sąsiadujących ze sobą stanowi duże wyzwanie dla dentysty. W przypadku większości takich braków wielozębowych nie jest możliwe wykonanie klasycznej odbudowy za pomocą mostu protetycznego opartego na zębach własnych pacjenta. Powodem jest zbyt rozległe przęsło takiego mostu oraz często brak odpowiednio stabilnych filarów. Pewnym wyjściem może być tu ruchoma proteza, lecz takie uzupełnienie niesie ze sobą sporo niedogodności i powinno być traktowane wyłącznie jako uzupełnienie tymczasowe.

Rozległy brak skrzydłowy.

Sytuacja przed leczeniem implantologicznym.

W nowoczesnej stomatologii do uzupełnienia rozległych braków zębowych służą implanty dentystyczne. Dzięki wszczepieniu już tylko 2 implantów nasi implantolodzy są w stanie wykonać most na implantach, uzupełniający więcej niż 2 brakujące zęby. Most na implantach to nic innego jak most porcelanowy cementowany lub przykręcany do łączników na implantach. Tego typu uzupełnienie protetyczne jest znakomicie tolerowane przez pacjentów ze względu na stały sposób mocowania oraz naturalny wygląd.

Mosty na implantach.

Obraz rtg po leczeniu implantologicznym.

Most na implantach pozwala pozbyć się kłopotliwej protezy oraz zapobiega powstawaniu dalszych negatywnych skutków rozległych braków zębowych, takich jak zaniki kości, oraz przemieszczanie się zębów sąsiednich. Nasi doświadczeni specjaliści implantolodzy w rozległych brakach zębowych zalecają jako leczenie z wyboru wykonanie mostu na implantach.