Skip to content

Leczenie niepowodzeń endodontycznych

Najczęstszą przyczyną utraty zębów są powikłania po leczeniu kanałowym. Nieprawidłowo przeleczone endodontycznie zęby są źródłem infekcji w jamie ustnej, oraz stanowią ognisko zapalne stanowiące zagrożenie dla całego organizmu. Nie wykryte i nie leczone ogniska zapalne mogą w stanie obniżonej odporności organizmu (inna choroba, ciąża, zaawansowany wiek) stanowić źródło bardzo groźnych bakterii, z którymi organizm może nie poradzić sobie bez ogólnego leczenia. Nie zawsze zęby stanowiące ognisko zapalne powodują powstanie objawów bólowych. Często pacjenci nieświadomi zagrożenia przez długie lata funkcjonują normalnie.

Jak wygląda przebieg leczenia?

Moment, kiedy taki zakażony ząb stanie się czynnym ogniskiem zapalnym jest trudny do przewidzenia. Dlatego bardzo ważnym elementem profilaktyki i diagnostyki stomatologicznej jest wykonywanie raz na 2 lata poglądowych, pantomograficznych zdjęć całej szczęki i żuchwy. W sytuacjach, gdy zęby takie nie nadają się do ponownego leczenia kanałowego, najczęściej ze względu na duże zniszczenie własnych tkanek zęba oraz uszkodzenia jatrogenne, nieodzowna staje się ekstrakcja zęba. Następnie oczyszczenie kości ze zmian zapalnych i zaopatrzenie braku zębowego implantem. Zabieg wszczepienia implantu możne być wykonany natychmiast po usunięciu zęba. Lub też po upływie 2-3 miesięcy od usunięcia, w zależności od indywidualnych warunków.

Leczenie niepowodzeń endodontycznych

Pęknięty korzeń zęba pod koroną – widoczna przetoka ropna.

Zęby uprzednio leczone kanałowo, aby wydłużyć ich żywotność i zmniejszyć podatność na złamania, należy odpowiednio zaopatrzyć protetycznie i funkcjonalnie. Najczęściej wykonuje się wkłady z włókna szklanego lub stopu metalu, które odbudowują rdzeń zęba. Na odbudowanym w ten sposób kikucie zęba montowana jest korona porcelanowa. W obecnych czasach najczęściej na podbudowie z cyrkonu. Wykonana jest w technice cyfrowej CAD/CAM. Niestety pewien odsetek prawidłowo zabezpieczonych i odbudowanych w ten sposób zębów z biegiem czasu również może ulec złamaniu i w konsekwencji utracie.

Leczenie niepowodzeń endodontycznych

Korona na implancie.

Dzieje się tak dlatego, że zabezpieczając ząb nawet za pomocą korony, nie można w 100% wykluczyć możliwości złamania się korzenia w przyszłości. Można natomiast znacząco obniżyć szanse na tego typu powikłanie. W razie poważnych powikłań w leczeniu kanałowym lub przy zakwalifikowaniu zęba do usunięcia, w naszej Klinice implantolodzy są w stanie uzupełnić braki zębowe najwyższej jakości implantami zębowymi.