Skip to content

Krótkie implanty

Utrata kości po utracie zęba to nieodwracalny i nieunikniony proces. Długotrwały brak zębów prowadzi do powstania bardzo dużego deficytu kości, przez co zabiegi implantacji stają się często wręcz niemożliwe do wykonania bez dodatkowych zabiegów regeneracji kości. Zbyt cienka kość nie jest w stanie zapewnić implantom odpowiedniej stabilizacji i zakotwiczenia, przez co nie może on spełniać właściwie swojej funkcji. Zabiegi regeneracyjne kości, takie jak augmentacja, przeszczep lub podniesienie zatoki szczękowej mają na celu uzyskanie miejsca na implant, który jest zbyt duży w stosunku do wymiarów kości żuchwy lub szczęki.

Krótkie implanty i ultrakrótkie implanty Bicon.

Rozwiązaniem, które pozwala chronić struktury anatomiczne i w wielu przypadkach eliminuje konieczność stosowania wyżej wymienionych zabiegów są krótkie i ultrakrótkie implanty Bicon. W trudnych warunkach anatomicznych, oraz u pacjentów obciążonych poważnymi schorzeniami ogólnoustrojowymi, zabiegi regeneracyjne kości stanowią spore obciążenie. Wydłużają cały proces leczenia w czasie podnosząc dodatkowo koszt całego leczenia.

Krótkie implanty Bicon

Dzięki unikalnemu kształtowi jakim charakteryzują się implanty Bicon, możemy z powodzeniem wykonywać odbudowy utraconych zębów na implantach. Nawet w bardzo trudnych warunkach kostnych. Krótkie implanty Bicon posiadają kształt „plateau” („baryłki”). Sprawia on, że każdy z implantów posiada przynajmniej o 30% więcej powierzchni do integracji z kością od każdego implantu o klasycznym kształcie w tym rozmiarze. Nie jest prawdą, że implant, aby dobrze funkcjonować musi być długi. Badania naukowe dowodzą, że bardziej od długości liczy się powierzchnia integracyjna z kością. Wpływ na nią ma zarówno długość jak i szerokość oraz ukształtowanie powierzchni implantu.

Krótkie implanty Bicon

Firma Bicon posiada wieloletnie doświadczenie, potwierdzone wynikami badań naukowych dotyczącymi zalet stosowania krótkich implantów. Rozwiązania na systemie Bicon, wywodzącego się z USA, stosowane są na całym świecie ku zadowoleniu setek  tysięcy pacjentów. Są one obecnie dostępne od kilku lat także w Polsce. Zapraszamy na konsultacje implantologiczne do naszej Kliniki. Nasi implantolodzy to certyfikowani specjaliści, dysponujący dużym doświadczeniem zabiegowym oraz nowoczesnymi rozwiązaniami implantologicznymi.