Skip to content

Kongres implantologiczny

Implantolog lek. dent. Marek Markiewicz oraz implantolog lek. dent. Tomasz Zarański w dniach 13-16.11.2014r. uczestniczyli w największym w Polsce Kongresie Implantologicznym Quitessenz Idea – Sztuka – Praktyka 2014.

Implantolog 01

Wykładowcami tegorocznej edycji Kongresu Implantologicznego byli światowej sławy specjaliści implantologii, tacy jak: dr Fradeani, dr Steigmann, dr Ackermann, dr Okeson, dr De Angelis, dr Foitzik, prof. Marinola, prof. Simunek.
Tematyka wykładów oraz warsztatów praktycznych obejmowała bardzo szeroki zakres zagadnień, ze szczególnym naciskiem na zintegrowane koncepcje leczenia w implantologii, na optymalne techniki augmentacji ubytków kości, rolę okluzji oraz unikanie komplikacji w leczeniu implantologicznym.

Uczestnictwo w kongresie implantologicznym pozwoliło naszym lekarzom implantologom na poszerzenie wiedzy niezbędnej w codziennej praktyce oraz na doskonalenie umiejętności praktycznych w implantologii. Liczne panele dyskusyjne umożliwiły wymianę doświadczeń i wyników badań z implantologami z największych światowych ośrodków.

Implantolog 02

Kongresowi towarzyszyła również wystawa największych dostawców sprzętu stomatologicznego, oferujących najnowsze systemy implantologiczne, wysokiej klasy narzędzia chirurgiczne oraz sprzęt RTG.

Zarówno nasz dentysta implantolog Tomasz Zarański, jak i dentysta implantolog Marek Markiewicz mieli możliwość zaznajomienia się z najnowszymi ofertami kursów doskonalenia zawodowego, ofertami firm implantologicznych, trendami w stomatologii oraz nawiązania kontaktów przydatnych w dalszym rozwoju Kliniki Stomatologiocznej.

Implantolog 03

Zapraszamy do zapoznania się z naszą kompleksową ofertą leczenia implantologicznego. Na potwierdzenie wysokich kwalifikacji naszych implantologów prezentujemy certyfikaty stomatologiczne zdobyte na licznych kursach i szkoleniach na międzynarodowym szczeblu.