Skip to content

Implanty stomatologiczne

Implanty stomatologiczne zazwyczaj po okresie 3-4 miesięcy od wszczepienia są gotowe do pełnego obciążenia. Jeżeli podczas wszczepienia został całkowicie pokryty dziąsłem, musi być na tym etapie odsłonięty. Odsłonięcie implantu wraz  z założeniem śruby gojącej jest procedurą prostą. Zazwyczaj trwa maksymalnie 15 minut. Po wykonaniu znieczulenia miejscowego wykonywane jest małe nacięcie na dziąśle pokrywającym implanty stomatologiczne. Następnie na implanty nakręcana jest tzw. śruba gojąca. Jej założenie na okres około tygodnia ma na celu wygojenie dziąsła nad implantem w pożądanym kształcie. W wielu sytuacjach omijamy ten etap, ponieważ przy sprzyjającym warunkach kostnych lekarz implantolog zakłada śrubę na implant od razu po jego wszczepieniu.

Implanty stomatologiczne

Implanty stomatologiczne Bicon

Wyciski protetyczne.

Ostateczne wyciski protetyczne pobierane są po 1-2 tygodniach od odsłonięcia implantu. To prosta procedura, którą można przeprowadzić bez użycia środka znieczulającego. W przypadku rozległych braków protetycznych na implantach, konieczne będę dodatkowe wizyty na zarejestrowanie zwarcia, aby finalna praca protetyczna miała idealny kształt oraz wielkość i odtwarzała maksymalnie wiernie brakujące zęby.

Wysick protetyczny

Model gipsowy wykonany na podstawie wycisku protetycznego.

Montaż uzupełnienia protetycznego.

Jeżeli do zamocowania mamy korony lub most na implantach, to na tym etapie kończymy cały proces leczenia. Śruby gojące są w prosty sposób odkręcane, a korony, mosty są przykręcane do implantów. Przy mocowaniu na implantach lekarz sprawdza kilka parametrów pracy protetycznej: upewnia się co do pozycji w zgryzie, sprawdza, czy kolor oraz kształt zębów został odpowiednio dobrany. Czasem używane jest miejscowe znieczulenie, jeżeli przy osadzaniu pracy konieczna jest niewielka korekta dziąsła, dla optymalnej estetyki.

Jest to oczywiście ogólny schemat leczenia implantologicznego. Każdy przypadek medyczny traktowany jest przez naszych lekarzy indywidualnie, a w przypadku konieczności odstępstw od ogólnie przyjętych schematów leczenia będą Państwo zawsze o nich poinformowani na etapie planowania leczenia. Zapraszamy bardzo serdecznie na pierwszą wizytę konsultacyjną do naszej kliniki Perfect Smile, na której zostanie dokonana ocena zasadności zastosowania implantów oraz orientacyjna cena całego leczenia.