Skip to content

Implantolog Gdańsk

Nie każdy dentysta chce być implantologiem lub nadaje się do roli implantologa. Rozpoczęcie leczenia implantologicznego u pacjentów poparte musi być doświadczeniem i wiedzą chirurgiczną, protetyczną oraz periodontologiczną. Implantologia jest syntezą co najmniej tych trzech dyscyplin stomatologii. Zaraz po studiach żaden lekarz dentysta nie ma takiego przygotowania.

Czym charakteryzuje się dobry implantolog?

Musi upłynąć co najmniej kilka lat pracy i szkoleń, aby lekarz dentysta mógł odpowiedzialnie i bez obaw zajmować się implantologią. Przed samodzielnym wykonaniem pierwszego w życiu zabiegu lekarz dentysta powinien ukończyć stosowne kursy. Powinien mieć odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Ponadto wcześniej powinien asystować przy wielu zabiegach, oraz posiadać umiejętności z zakresu chirurgii stomatologicznej, pozwalające radzić sobie z ewentualnymi komplikacjami i niespodziewanymi sytuacjami podczas leczenia.

Implantolog Gdańsk 01

Dobry dentysta implantolog powinien posiadać szeroką wiedzę na temat dostępnych na rynku systemów implantologicznych. Powinien znać ich zalety oraz umieć dobrać implant o odpowiednich właściwościach i geometrii do danego przypadku klinicznego. Nieodzownym elementem pracy dentysty implantologa jest nowoczesna diagnostyka obrazowa, w szczególności tomografia oraz rentgenodiagnostyka. Nowoczesna aparatura diagnostyczna pozwala na wykonywanie bardzo precyzyjnych i dokładnych zdjęć kości szczęk oraz zatok szczękowych. Nie ma bardziej dokładnej metody obrazowania i pomiaru struktur kostnych niż tomografia komputerowa.

Implantolog Gdańsk 02

Lekarz dentysta implantolog Gdańsk, o ile nie ukończył kursów, cyklów szkoleniowych, nie zdał egzaminów sygnowanych przez autorytety, wśród których są wybitni profesorowie i specjaliści, nie powinien podejmować się przeprowadzania leczenia implantologicznego. Powinien podczas rozwoju swojej drogi zawodowej zadbać o uzyskanie stosownych certyfikatów nadawanych przez międzynarodowe stowarzyszenia implantologiczne. Jego praca powinna być wsparta nowoczesnym sprzętem diagnostycznym oraz odpowiednim wyposażeniem zabiegowym. Dobry lekarz dentysta implantolog Gdańsk dba o stopniowy, harmonijny i odpowiedzialny rozwój.
Takich właśnie specjalistów, pasjonatów swojej drogi zawodowej, znajdą Państwo w naszej Klinice Perfect Smile.