Skip to content

Implant górnej jedynki

Pacjentka zgłosiła się do naszej Kliniki z problemem estetycznym. Narzekała na ciemny kolor martwej, po leczeniu kanałowym jedynki górnej lewej. Niestety po wykonaniu szczegółowego badania CBCT tomografii wolumetrycznej stożkowej, okazało się że ząb nie nadaje się do odbudowy protetycznej. Na podstawie skanów rozpoznano w korzeniu zęba resorpcję wewnętrzną, tj rzadkie  zwyrodnienie tkanki korzeniowej, które dyskwalifikowało zęba do dalszego leczenia.

Implant górnej jedynki

Rozpoczęcie zabiegu implantologicznego.

Pacjentka wybrała implant zębowy jako optymalna formę odbudowy braku zębowego. Zabieg wszczepienia implantu dentystycznego został przeprowadzony równocześnie wraz z ekstrakcją zniszczonego zęba. Potwierdzono prawidłowe spozycjonowanie implantu stomatologicznego na skanie TK.

Implant górnej jedynki

Po trzech miesiącach przyszła pora na obciążenie implantu stomatoogicznego koroną ceramiczną. Sprawdzono stabilność wtórną wszczepionego implantu stomatologicznego. Nie budziła ona zastrzeżeń i podjęto decyzje o bezzwłocznym rozpoczęciu fazy protetycznej. Został przeprowadzony zabieg odsłonięcia implantu dentystycznego z przykręceniem tzw. śruby gojącej.

Implant górnej jedynki

Efekt po zabiegu wszczepienia implantu górnej jedynki.

Po kolejnych 2 tygodniach healing gojący został wymieniony na łącznik ostateczny. W tym przypadku nasza pacjentka zdecydowała się na najbardziej estetyczne rozwiązanie.  Dlatego zastosowano hybrydowy łącznik cyrkonowy, który został przykręcony do implantu zębowego. Na łączniku osadzono ostateczną koronę porcelanową na tlenku cyrkonu. Końcowy efekt zabiegu implant górnej jedynki został przedstawiony na poniższym zdjęciu:

Implant górnej jedynki - efekt po leczeniu

Pacjentkę poinformowano o obowiązkowych zabiegach higienizacyjnych, które powinny odbywać się co 6 miesięcy. W przypadku implantów zębowych profilaktyka ma ogromne znaczenie jeżeli chodzi o pozytywne rokowanie długofalowe.