Skip to content

Gwarancja na implanty

Nasi implantolodzy zajmują się wszczepianiem implantów oraz odbudową protetyczną na implantach od ponad 12 lat; w tym czasie odnotowali bardzo niewiele niepowodzeń w leczeniu. Głównym powodem niepowodzeń w leczeniu implantologicznym jest palenie tytoniu, ze względu na występujące u palaczy znaczne zaburzenia procesów gojenia i ukrwienia. Niedostateczna higiena jamy ustnej jest również ważnym czynnikiem mogącym wpłynąć negatywnie na kondycję kości i dziąseł, a finalnie na przeżywalność samych implantów. Dlatego niezwykle ważne są wizyty kontrolne oraz higienizacyjne, powinny one odbywać się regularnie co 6 miesięcy.

Choroby takie jak cukrzyca czy osteoporoza, zaburzenia odporności czy choroby krwi także w sposób znaczny mogą przyczynić się do stopniowej utraty wszczepów stomatologicznych. Z tego względu należy zgłaszać lekarzowi prowadzącemu wszelkie ogólne problemy ze zdrowiem. Chodzi o to, aby zawczasu wychwycić i zapobiec nieodwracalnym konsekwencjom wpływu schorzeń ogólnoustrojowych na wykonane uzupełnienia na implantach.

Co obejmuje gwarancja na implanty?

Rozumiemy, że nasi pacjenci chcą mieć długoterminową gwarancję na swoje implanty. Dlatego z chęcią udzielamy 5 letniej gwarancji na implant, łącznik oraz na koronę/most jeżeli cała praca została wykonana oryginalnie w naszej klinice. Oznacza to, że jeżeli po wszczepieniu nie doszło do integracji implantu z kością, zapewnimy kolejny bezpłatny implant jeżeli będzie taka konieczność. Gwarancja na implanty obejmuje również złamania łączników protetycznych, koron lub mostów, jeżeli nastąpiły one podczas normalnego użytkowania. Nie możemy gwarantować wytrzymałości implantów i komponentów protetycznych w sytuacjach nieszczęśliwych wypadków lub np. podczas urazów sportowych. Dlatego jeżeli uprawiają Państwo sporty kontaktowe, hokej, piłkę nożną czy inne, zalecamy zawczasu wykupić w swoim towarzystwie ubezpieczeniowym odpowiednią polisę. Taką, która pokryje ewentualne koszty leczenia urazów wywołanych takimi aktywnościami. Nasza gwarancja na implanty obejmuje również odkręcenie się elementów protetycznych od implantów. Jeżeli śruby poluzują się w ciągu 5 lat od założenia pracy protetycznej, bezpłatnie w razie potrzeby zamocujemy je ponownie.

Gwarancja na implanty

Warunki 5 letniej gwarancji na implanty.

Warunkiem 5 letniej gwarancji jest regularne stawianie się w naszej klinice na wizyty kontrolne, obejmujące zarówno najlepsze implanty jak i całość jamy ustnej. W razie potrzeby mogą być wykonywane okresowe zdjęcia RTG. Ich celem jest kontrola tego, czego nie jesteśmy w stanie ocenić w badaniu wewnątrzustnym.
Warunki naszej 5 letniej gwarancji:

  • zakończenie leczenia według przedstawionego planu leczenia w naszej Klinice;
  • utrzymywanie codziennej higieny jamy ustnej na bardzo dobrym poziomie;
  • godzinna wizyta u doświadczonej higienistki stomatologicznej co 6 miesięcy;
  • kompleksowe badanie stomatologiczne przeprowadzane raz do roku.

Jeżeli nie zdecydują się Państwo na regularne wizyty kontrolne w naszej klinice, gwarancja jest automatycznie ograniczana do 1 roku od daty zakończenia konkretnego leczenia.