Skip to content

Dobre implanty – właściwości i cechy

Jakie właściwości i cechy powinny posiadać dobre implanty, aby gwarantowały swoją najlepszą jakość? Coraz większe oczekiwanie pacjentów względem estetyki oraz procedur mniej inwazyjnych w implantologii wymuszają ustawiczny, bardzo duży postęp w tej dziedzinie nauki. Konkurencja na rynku dobrych implantów jest coraz większa. Jest to bardzo pozytywne zjawisko, które powoduje, że wiele firm implantologicznych pracuje nieustannie nad podnoszeniem jakości implantów stomatologicznych.

Dobre implanty

Dobre implanty – jakie powinny mieć cechy ?

Co decyduje że dana firma produkująca implanty stomatologiczne, zasługuje na to żeby kupować jej produkt? Duży wpływ na to ma zaplecze naukowe oraz określona ilość badań prowadzonych w warunkach laboratoryjnych, zanim dopuści się taki implant do dystrybucji.

Aktualnie dobre implanty charakteryzują pewne wspólne cechy związane z ich budową, makrogeometrią i mikrogeometrią implantu. Kształt implantu powinien dawać implantologowi możliwość wyboru rodzaju implantu pod względem długości i średnicy w danym przypadku. W praktyce w naszej Klinice wygląda to tak, że pacjent ma wykonywane na wizycie konsultacyjnej badanie 3D – CBCT. Czyli tomografię komputerową. Pozwala to określić, do ułamka milimetra warunki kostne oraz odległości ważnych struktur, jak kanał nerwu trójdzielnego, czy zatoka szczękowa. Po tej analizie dobierany jest w sposób optymalny implant stomatologiczny. Jego średnica i długość jest uzależniona od indywidualnego wyniku badania 3D. Ważne jest więc, aby dany system implantologiczny stwarzał lekarzowi możliwość wyboru, spośród szerokiego wachlarza implantów różniących się od siebie średnicą i długością.

Dobre Implanty 02

Dobre implanty posiadają kilka innych istotnych w swojej budowie właściwości. Ich agresywny gwint, stożkowy kształt oraz rodzaj połączenia z częścią naddziąsłową, czyli łącznikiem, mają duży wpływ na wysoką precyzję zabiegu. Natomiast małe ryzyko resorpcji tkanki kostnej oraz dobrą stabilizację implantu. Nawet w tkance kostnej o małej gęstości oraz dużym zaniku.
Zwężający się kształt implantu w okolicy jego szyjki zapobiega zanikowi kości, stwarzając dobre warunki do wzrastania w tym miejscu tkanek miękkich. Aktualnie każdy dobry implant posiada w swojej budowie wewnętrzne połączenie stożkowe służące do fiksacji łącznika.

Dobre Implanty 03

Co ze starszymi implantami?

Starsze generacje implantów łączyły się z łącznikami połączeniem na zasadzie płaskiego heksa. To generowało duże zaniki tkanki kostnej, ze względu na zjawisko pompy bakteryjnej, występującej na granicy brzegu implantu i łącznika. Dodatkowo ten rodzaj połączenia zwiększał ryzyko złamania i luzowania się śrub łączących implant z łącznikiem. Dobre implanty stosowane w Klinice Perfect Smile przez naszych lekarzy charakteryzują się nowoczesną geometrią minimalizującą zanik kości po wprowadzeniu. A to zmniejsza ryzyko odrzutu przez organizm.

 Zapraszamy na konsultację implantologiczną do naszej Kliniki.