Skip to content

Bezzębie – Leczenie za pomocą implantów

Pacjenci dotknięci bezzębiem to wciąż duża grupa w wśród osób szukających pomocy w naszej klinice. Do utraty wszystkich zębów prowadzić może bardzo wiele czynników, działających w czasie całego życia pacjenta. Zaopatrzenie i rehabilitacja pacjentów bezzębnych to poważne wyzwanie i temat wymagający od lekarza dentysty czy też całego zespołu lekarzy dentystów odpowiedniego podejścia i doświadczenia. Niezbędna jest też nowoczesna diagnostyka, w tym zdjęcia panoramiczne RTG oraz tomografia komputerowa.

Bezzębie

Konsekwencje bezzębia.

Ponieważ wraz z utratą zębów dochodzi do zaniku kości oraz tkanek miękkich, im szybciej bezzębny pacjent podejmie decyzję o rehabilitacji narządu żucia tym lepiej. Bezzębie oprócz poważnych trudności w odżywianiu, problemów z trawieniem, oraz zwyrodnień stawów skroniowo-żuchwowych, prowadzi także do przedwczesnego starzenia się oblicza pacjenta, nadając twarzy wygląd „starczy”, z zapadniętymi policzkami, ustami, oraz obniżoną wysokością zwarcia. Klasyczna protetyka przez wiele lat w przypadku bezzębia miała do zaoferowania pacjentom jedynie protezy zębowe. Używanie protez całkowitych nie jest zbyt komfortowe. Utrzymanie protezy uzyskuje się jedynie za pomocą ścisłego przylegania, „zassania” płyty protezy do błony śluzowej. Protezy takie oczywiście z powodzeniem użytkują również nasi pacjenci, lecz dużą wadą jest tutaj konieczność wymiany protezy co 3-4 lata na nową. Spowodowane jest to tym, że bezzębny wyrostek kostny, na którym spoczywa proteza, zanika z powodu niefizjologicznego obciążenia.

Bezzębie - proteza na implantach

Bezzębie i możliwości leczenia.

We współczesnej protetyce implantologia otwiera całkiem nowe możliwości leczenia bezzębia. Najprostszym rozwiązaniem są na protezy mocowane na kilku implantach (najczęściej już trzech lub czterech). Mają one mocno ograniczoną powierzchnię akrylowej płyty. Zmniejszają przez to uczucie ciała obcego i odruchy wymiotne. Siły wyzwalane podczas jedzenia z użyciem takiej protezy przenoszą się osiowo poprzez implanty na kość własną pacjenta. Jest to sposób jak najbardziej zbliżony do fizjologicznego mechanizmu żucia. Nie występuje tu tak duży nacisk na błonę śluzową. Przez to zaniki kości i tkanek miękkich są zdecydowanie mniejsze. Bardzo często całkowicie wyeliminowane.

Proteza na implantach.

Proteza mocowana na implantach jest bardzo stabilna i nieruchoma, nawet przy spożywaniu i żuciu twardego pokarmu, typu steki, jabłka czy surowa marchewka. Nie ma potrzeby stosowania żadnych klejów mocujących protezę, ponieważ siła utrzymania protezy przez elementy mocujące na implantach jest bardzo duża. W przypadku protez mocowanych na implantach niezwykle ważna jest kondycja i jakość kości, w której umocowane są implanty zębowe. Dlatego nie warto zwlekać z decyzją o zastąpieniu starej protezy protezą mocowaną na implantach. Zbyt długie używanie zwykłej protezy całkowitej prowadzi bowiem do dużych zaników kostnych, utrudniających leczenie implantologiczne.

Wyleczone bezzębie