Skip to content

Augmentacja kości

Augmentacja kości – cena i podstawowa technika stosowana w klinice stomatologicznej Perfect Smile w Gdańsku jest zależna od wielkości ubytku kostnego, oraz od planowanego leczenia implantologicznego. Utrata chociażby pojedynczego zęba prowadzi do szybkiego zaniku kości wyrostka zębodołowego. Zanik ten jest spowodowany utratą jednej z głównych funkcji kości, jaką jest przenoszenie i amortyzacja sił żucia. Innym powodem zaników kości są stany zapalne miazgi lub choroby przyzębia.

Augmentacja kości

Kiedy stosujemy Augmentację kości?

Najbardziej fizjologiczną metodą uzupełnienia braków zębowych są implanty dentystyczne. Implanty zastępują własny korzeń zęba. To na nich mocuje się pojedyncze porcelanowe korony lub większe prace cementowane na stałe czy ruchome jak np. protezy. Przy planowaniu leczenia implantologicznego stan kości wyrostka zębodołowego ma kluczowe znaczenie dla rodzaju uzupełnienia oraz powodzenia leczenia. W przypadku, gdy pacjent zgłasza się do naszej Kliniki niedługo po utracie zęba warunki kostne bardzo często są bardzo dobre, a całe leczenie przebiega sprawnie i nie jest obarczone żadnym dodatkowym ryzykiem.

Sytuacja komplikuje się natomiast, gdy od momentu utraty zęba minęło więcej niż rok czasu. Następuje tu bowiem znaczny zanik kości wyrostka zębodołowego, który ma duży wpływ na przebieg leczenia implantologicznego. Dlatego w pracy naszych implantologów niezbędny jest dostęp do nowoczesnych metod obrazowania, takich jak tomografia komputerowa szczęki, która pozwala dokonać pomiarów kości z niezwykłą precyzją. Zanik kości szczęk nie jest oczywiście przeciwwskazaniem do zabiegu implantacji.

Augmentacja kości 03

Tomografia kości szczęki w miejscu utraconego górnego siekacza, ukazująca skalę zaniku kości po utracie zęba.

Augmentacja kości 02

Tomografia po wszczepieniu implantu w miejscu brakującego siekacza wraz z augmentacją kości wokół implantu.

Augmentacja kości jest sposobem na poprawę warunków kostnych przed lub w trakcie zabiegu implantacji. Nasi implantolodzy w codziennej praktyce stosują rożne metody augmentacji kości, dobrane indywidualnie do konkretnych potrzeb i warunków. Zakres zabiegu augmentacji kości oraz jego cena zależy od wielkości ubytku kostnego oraz od planowanego leczenia implantologicznego. W przypadku rozległych braków augmentacja kości stanowi odrębny zabieg, przygotowujący kość do wszczepienia implantów. Z kolei przy niedużych ubytkach kości augmentacja wykonana może być podczas tego samego zabiegu, na którym wszczepiane są implanty zębowe.