Skip to content

Dentysta Implantolog

Dentysta implantolog to taki lekarz , który posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności chirurgiczne. Lekarz dentysta nie ma możliwości odbycia specjalizacji po studiach w kierunku implantologii na Uniwersytecie Medycznym. Tytuł implantologa można jednak uzyskać zdając z powodzeniem międzynarodowy egzamin umiejętności implantologicznej m.in. Fellowship. Szkolenia podyplomowe z zakresu implantologii leżą w gestii różnych towarzystw naukowych. W Polsce największą taką organizacją, zrzeszającą lekarzy implantologów, jest Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne.

Dentysta Implantolog Gdańsk 01

Czym zajmuje się dentysta implantolog?

Dentysta implantolog zajmuje się uzupełnianiem braków zębowych z zastosowaniem implantów dentystycznych. Powszechnie wiadomo, że jest to aktualnie najbardziej fizjologiczna forma odbudowy zęba po jego utracie. Nie ma potrzeby przeprowadzania uszkadzającego szlifowania sąsiednich zębów. Wszczepiony przez implantologa wszczep tytanowy stanowi doskonały bodziec stymulujący dla otaczającej tkanki kostnej. Powoduje to jej dodatkowe zagęszczenie wokół wszczepionego implantu oraz zapobiega zanikowi. Tym samym nie dochodzi do zmiany w konturach twarzy po utracie zębów oraz migracji, powstawania szpar i przesunięć w obrębie zębów sąsiednich, jak i w łuku przeciwstawnym.

Dentysta Implantolog Gdańsk 02

Wprowadzanie implantów w naszej placówce implantologicznej jest każdorazowo poprzedzane zleconymi przez implantologów specjalistycznymi badaniami tkanki kostnej. Najbardziej cenne okazują się tu skany 3d CBCT, czyli trójwymiarowe przekroje danego odcinka kości, wykonane z zastosowaniem tomografii komputerowej.

Zakres działania implantologa nie ogranicza się jednak tylko do wszczepiania implantów stomatologicznych. W wielu przypadkach po analizie Tk, okazuje się, że nie ma wystarczającej objętości tkanki kostnej, aby natychmiastowo wprowadzić implant. Wtedy dentysta implantolog planuje augmentację kości, czyli jej odbudowę. Pozwala to na zwiększenie jej w zakresie zarówno wymiaru pionowego, jak i poziomego. W kości szczęki po utracie zębów dochodzi do znacznej pneumatyzacji w odcinku tylnym. Oznacza to, że znajdujący się tam zachyłek zatoki szczękowej zwiększa swoją powietrzną objętość. Odbywa się to kosztem tkanki kostnej wyrostka zębodołowego, która ulega redukcji po usunięciu zębów. Doświadczony lekarz dentysta implantolog będzie potrafił sobie z tym poradzić poprzez przeprowadzenie procedury tzw. sinus liftu. Polega ona na podniesieniu dna zatoki szczękowej i włożeniu specjalnego biomateriału. Zabieg można przeprowadzić jednocześnie z wszczepieniem implantu lub nie, w zależności od wyjściowych warunków bazy kostnej i preferencji pacjenta oraz implantologa.