Skip to content

Gwarancja na usługi stomatologiczne

Wszystkie usługi stomatologiczne w naszej Klinice wykonywane są na najwyższym poziomie. Dlatego Pacjenci otrzymują na nie gwarancję. Ogólne warunki udzielone przez nasze gabinety dentystyczne podajemy poniżej.

Czas trwania gwarancji:

 • Gwarancja na implanty trwa 5 lat;
 • Gwarancja udzielona po leczeniu kanałowym trwa 3 lata;
 • Gwarancja na korony i mosty protetyczne trwa 5 lat;
 • Gwarancja na protezy zębowe trwa 2 lata.

Gwarancja na usługi stomatologiczne – warunki.

Aby w pełni móc cieszyć się ochroną gwarancyjną na usługi stomatologiczne wykonane w naszej placówce należy przestrzegać czterech zasad:

 • zakończenie leczenia według przedstawionego planu leczenia przez lekarza prowadzącego;
 • utrzymywanie codziennej higieny jamy ustnej na bardzo dobrym poziomie;
 • godzinna wizyta u doświadczonej higienistki stomatologicznej co 6 miesięcy;
 • kompleksowe badanie stomatologiczne przeprowadzane raz do roku.

Gwarancja na usługi stomatologiczne nie obejmuje:

 • prac stomatologicznych tymczasowych, najczęściej są to protezy natychmiastowe, czy korony tymczasowe;
 • usług i zabiegów przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany przed ich wykonaniem o ograniczonych warunkach gwarancji lub jej całkowitym braku (leczenie warunkowe) i wyraził na to zgodę;
 • ponownego leczenia kanałowego zęba leczonego wcześniej poza naszą kliniką.

Wyłączone spod gwarancji stomatologicznej uszkodzenia.

Gwarancja na usługi stomatologiczne nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niedostatecznej dbałości Pacjenta, w szczególności, gdy:

 • nastąpiła niedostateczna higieny jamy ustnej;
 • pacjent nie przestrzegał wymaganych i ustalonych wizyt kontrolnych;
 • nastąpiło złamanie zębów będących w trakcie leczenia kanałowego;
 • nastąpiło złamanie zębów po leczeniu kanałowym, a które nie zostały odbudowane protetycznie;
 • wystąpił nieszczęśliwy wypadek lub zdarzenie losowe albo uraz mechaniczny;
 • wystąpił naturalny zanik kości lub nastąpiły zmiany zapalne w przyzębiu;
 • wystąpienia choroby lub schorzenia mającego niekorzystny wpływ na jamę ustną i zęby Pacjenta.

Uwaga: w przypadku wystąpienia wady albo schorzenia będącego następstwem usługi wykonanej w naszej Klinice, Pacjent jest zobligowany do osobistego zgłoszenia tejże wady u lekarza prowadzącego w jak najkrótszym terminie od jej powstania. Termin ten nie powinien przekraczać 14 dni.

Gwarancja na usługi stomatologiczne