Skip to content

Kongres implantologiczny NeoBiotech

Implantologia to najszybciej rozwijająca się we współczesnej stomatologii dziedzina. Każdego roku publikowane są wyniki tysięcy badań naukowych, dowodzące skuteczności tej metody leczenia braków zębowych. Badania te prowadzą też do nieustannego udoskonalania technik leczenia za pomocą implantów oraz ulepszania samej budowy powierzchni implantów. Dzięki wielu przełomowym modyfikacjom, które dokonały się w ostatnich latach, leczenie implantologiczne stało się jeszcze bardziej przewidywalne, a w odczuciu pacjenta prostsze, szybsze i tańsze.

Kongres implantologiczny NeoBiotech.

Jednym z najważniejszych na świecie kongresów implantologicznych, odbywającym się cyklicznie, jest NeoBiotech World Symposium w Seulu, w Korei Południowej. Nasi lekarze implantolodzy regularnie zapraszani są przez firmę NeoBiotech do udziału w tym ważnym w świecie implantologii wydarzeniu. Również w tym roku w Seulu, stolicy Korei Południowej, odbył się kongres implantologiczny Neobiotech. Kongres zgromadził najlepszych wykładowców z całego świata, a lekarze implantolodzy uczestniczący w kongresie przybyli z około 30 krajów.

Kongres implantologiczny NeoBiotech

Udział w kongresie był dla naszych implantologów znakomitą okazją do zapoznania się z wynikami najnowszych badań naukowych, innowacjami w produktach oraz instrumentarium zabiegowym. Lekarze mieli okazję przetestować wiele produktów oraz rozwiązań w implantologii jako jedni z pierwszych na świecie, często zanim trafiły one do masowego odbiorcy.

Kongres implantologiczny NeoBiotech

Na tegorocznym kongresie zaobserwować się dało, że coraz szersze zastosowanie w implantologii mają szablony 3D, używane do precyzyjnego pozycjonowania implantów na podstawie tomografii komputerowej. W wielu sytuacjach można dzięki nim uniknąć rozległych zabiegów augmentacyjnych kości. Dzięki zastosowaniu tomografii komputerowej również w naszej Klinice planowanie leczenia implantologicznego odbywa się według najnowszych, światowych standardów.